default-logo

[two_third last=”no” spacing=”yes” background_color=”” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” border_size=”0″ border_color=”#000000″ border_style=”solid” padding=”15px” class=”testing” id=””][fusion_text]În conformitate cu prevederile Legii 188/2000, executorul judecătoresc are următoarele atribuţii:

 • Punerea în executare a dispoziţiilor cu caracter civil din titlurile executorii.
  • Executări directe:
   • Evacuări
   • Încredinţarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului
   • Vizitarea minorului
   • Puneri în posesie, grăniţuiri, servituţi, predări de bunuri etc.
  • Executări indirecte
   • Urmărirea mobiliară a creanţelor
   • Urmărirea imobiliară a creanţelor
  • Popriri
 • Notificarea actelor judiciare şi extrajudiciare.
 • Comunicarea actelor de procedură.
 • Recuperarea pe cale amiabilă a oricărei creanţe.
 • Aplicarea măsurilor asiguratorii dispuse de instanţa judecătorească.
 • Constatarea unor stări de fapt în condiţiile prevăzute de Codul de procedură civilă.
 • Întocmirea proceselor verbale de constatare, în cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de către debitor, potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă.
 • Întocmirea, potrivit legii, a protestului de neplată a cambiilor, biletelor la ordin şi a cecurilor, după caz.
 • Consultaţii în legatură cu constituirea actelor execuţionale.
 • Orice alte acte sau operaţiuni date de lege în competenţa executorului judecătoresc.

[/fusion_text][/two_third][one_third last=”yes” spacing=”yes” background_color=”” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” border_size=”” border_color=”#bcbcbc” border_style=”solid” padding=”5px” class=”” id=””][title size=”1″ content_align=”left” style_type=”single” sep_color=”” class=”” id=””]Contact[/title][fusion_text]

Adresa: Satu Mare, str. Horea, nr. 8, etaj 1, ap. 4, cod poştal 440004, jud. Satu Mare
Telefon: 0261/712-547 / 0744 507 019
Fax: 0261/712-547
E-mail: danciuradu@yahoo.com / bejdanciuradu@gmail.com

[/fusion_text][/one_third]