ACTE NECESARE PENTRU DOSAR DE EXECUTARE :
 1. Titlul executoriu in Original.
 2. Daca cererea de executare mai sus mentionata este semnata de o alta persoana decat Creditorul (de ex.: avocat, mandatar, etc.), este necesar sa depuneti si imputernicirea avocatiala/procura in original.
 3. Totodata, va putem pune la dispozitie un “formular tip” al acestei cereri sau ne putem ocupa chiar noi de redactarea cererii dumneavoastra !
 4. O cerere adresata Biroului Executorului Judecatoresc “Danciu Gheorghe Radu”, prin care se solicita inceperea executarii silite si care trebuie sa cuprinda:
 • Numele si domiciliul Creditorului persoana fizica (denumirea si sediul Creditorului persoana juridica);
 • Numele, domiciliul si codul numeric personal ale Debitorului persoana fizica (denumirea, sediul, codul fiscal, numarul de ordine in Registrul Comertului ale Debitorului persoana juridica);
 • Titlul Executoriu a carei punere in executare se solicita;
 • (optional) Forma de executare preferata de Creditor (mobiliara, imobiliara, poprire sau toate formele de executare – in conditiile in care Creditorul nu cunoaste situatia patrimoniala a Debitorului).

ACTE NECESARE PENTRU INREGISTRAREA UNEI NOTIFICARI :

 1. Notificarea conceputa si redactata de dumneavoastra in 3 exemplare, semnate de dumneavoastra personal sau de avocat/mandatar.
 2. Daca notificarea este semnata de avocat/mandatar, va trebui sa depuneti si imputernicirea avocatiala/procura in original.
 3. La cerere, notificarea poate fi conceputa si redactata de biroul nostru.
Adresa: Satu Mare, Strada Tudor Vladimirescu 2, Ap 5, cod postal 440037, jud. Satu Mare
Telefon: 0261/712-547 / 0744 507 019
Fax: 0261/712-547
E-mail: danciuradu@yahoo.com / bejdanciuradu@gmail.com